( δ ) analýzy a štatistika

Asignácia za rok 2017: opäť rekordná suma. Posilňuje sa vplyv jednotlivcov na úkor firiem

Asignácia za rok 2017: opäť rekordná suma. Posilňuje sa vplyv jednotlivcov na úkor firiem

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 už takmer 64 miliónov eur.

Cez asignáciu sa v roku 2016 vyzbierala rekordná suma (+ tabuľky a graf)

Cez asignáciu sa v roku 2016 vyzbierala rekordná suma (+ tabuľky a graf)

Ľudia a firmy poukázali v roku 2016 neziskovým organizáciám viac než  61,6 miliónov eur. Je to o päť miliónov eur viac ako za predchádzajúci rok. 

The story of corporate tax designation in Slovakia

The story of corporate tax designation in Slovakia

In 2004, Slovakia adopted an innovative system of tax designation unlike any other in the world, where not only individuals but also corporations could divert a portion of their income tax to civil organizations.

Banky podporili verejnoprospešné aktivity sumou 6,2 mil. eur

Banky podporili verejnoprospešné aktivity sumou 6,2 mil. eur

Najvýznamnejším zdrojom pre podporu verejnoprospešných aktivít zo strany bankového sektora bola v roku 2015 daňová asignácia.

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

O viac než 52 miliónový balík z asignácie daní fyzických a právnických osôb sa v roku 2014 uchádzalo  11 804 organizácií. Prvé miesto z minulého roku potvrdila Nadácia Pontis, získala viac než 3,3 miliónov €.

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Po rokoch dominancie Nadácie SPP sa na prvé miesto dostala Nadácia Pontis, ktorá nie je firemnou nadáciou, ale správcom viacerých firemných nadačných fondov.

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

  Od roku 2011 máme vďaka štrukturovaným dátam z Obchodného vestníka slušný prehľad o distribúcii výnosov z 2% firemnými nadáciami. Pozrime sa na ne bližšie.

TOP firemné nadácie 2012-2013. Čo o nich vieme?

TOP firemné nadácie 2012-2013. Čo o nich vieme?

Počet firemných nadácii sa za posledných desať rokov strojnásobil, aktuálne ich je na Slovensku viac než 80.

Od charity k biznisu

Od charity k biznisu

Aký je rozdiel medzi stratégiami spoločenskej zodpovednosti firiem a filantropiu? Túto večnú tému analyzuje Pavel Hrica.

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie i ďalšie prejavy nezištného správania ako charita, darcovstvo či dobrovoľníctvo narúšajú podľa Borisa Strečanského “logiku čias, ktoré žijeme – logiku obchodnej výmeny – quid pro quo.”