Vizualizácia dát (verzia beta)

Aplikácia zobrazuje dáta o použití prostriedkov z asignácie 2%.  Zdrojom je Obchodný vestník, ktorý od roku 2011 poskytuje štruktúrované dáta v XML formáte.

Poznámka: Časová os na vizualizácii zobrazuje roky zápisu do Vestníka t.j. výkaz poskytnutých darov za ostatný rok (2012→2011; 2013→2012). Aplikácia zobrazuje údaje za jednotlivé roky a tiež kumulatívne za sledované obdobie (od roku 2012).

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop, generuje  zrkadlový obraz štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche. Funguje v beta verzii.

 

http://neon.sk/test/

Screen Shot 2013-05-28 at 0.21.53