Nadácia SLSP

Slovenská sporiteľňa je banka, ktorá pôsobí na Slovensku od 19. storočia. Od roku 2001 je majoritným vlastníkom banky finančná skupina Erste Group Bank AG. Je to jeden z najväčších poskytovateľov finančných služieb v Európe a má viac ako 17,2 milióna klientov v celej Európe. V súčasnosti je najväčšou komerčnou bankou na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšia sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva.

Nadácia SLSP

Nadácia Slovenskej sporiteľne je neziskový subjekt s celoštátnou pôsobnosťou. Vznikla v novembri 2004, registráciou na Ministerstve vnútra SR, a svoju činnosť začala vykonávať od 1. januára 2005. Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla s cieľom pomáhať prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov a realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty. Nadácia má ambíciu nielen darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom rôznorodých aktivít dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, charity či tvorby a ochrany životného prostredia.

Kontakt:

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48
832 73 Bratislava

informácie o grantoch: 02/ 486 24 374, 364, 365
Fax: +421/2/486 27 047
e-mail: nadacia@slsp.sk
web: www.nadaciaslsp.sk
 

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou SLSP od roku 2012 na našej aplikácii.