Nadácia SLSP

Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa bola založená v roku 1825 ako vôbec prvá sporiteľničná inštitúcia na Slovensku. V súčasnosti je s 2,2 milióna klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, počte obchodných miest a viac ako 800 bankomatov. Komplexné služby ponúka vo viac ako 250 pobočkách a 17 regionálnych firemných centrách.

Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá rakúska sporiteľňa. Od roku 1997 sa Erste Group postupne stala jednou z najväčších stredoeurópskych bankových skupín so 47 300 zamestnancami. Obsluhujú približne 16 miliónov klientov v takmer 2 600 pobočkách v siedmich európskych krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).

Nadácia SLSP

Cieľom Nadácie je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chce nadácia dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia.

Hodnoty Nadácie:

Vidíme – Otvorenosť

Vidíme a sledujeme dianie okolo seba, sme otvorení novým myšlienkam a iniciatívam, vedieme otvorený dialóg.

Cítime – Zodpovednosť

Cítime zodpovednosť za spoločenský dopad projektov, ktoré podporujeme.

Počujeme – Solidaritu

Počúvame a počujeme, prejavujeme solidaritu s tými, ktorí to potrebujú, so slabšími a znevýhodnenými.

Kontakt:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48

832 73 Bratislava

Informácie o grantových programoch:

Pavla Mašková – 02/486 26 318

Lenka Križanová – 02 /486 24 365

Mária Gharib – 02 /486 23 834

e-mail: nadacia@slsp.sk

web: www.nadaciaslsp.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou SLSP od roku 2012 na našej aplikácii.