Nadácia VÚB

VÚB Banka vznikla v roku 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území Slovenskej republiky zo Štátnej banky československej. Má viac ako 1,2 milióna klientov a približne 20% podiel na trhu, čo z nej robí druhú najväčšiu slovenskú banku. Má 209 pobočiek po celom Slovensku a 11 hypotekárnych centier. Od roku 2001 je väčšinovým vlastníkom banky Intesa Sanpaolo s podielom takmer 97% na základnom imaní spoločnosti. Intesa Sanpaolo je lídrom v Taliansku a jednou z vedúcich bánk v celej Európe. VÚB sa v roku 2009 stala najoceňovanejšou slovenskou bankou, získala ocenenia Euromoney Awards for Excellence, Banka roka 2009 od Trendu a Bank of the year in Slovakia od The Banker.

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru. Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a preto vytvorila zodpovedajúce nadačné programy.

Kontakt:

Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Tel.: 0949 428 239
E-mail: info@nadaciavub.sk
Web: www.nadaciavub.sk
 

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou VÚB od roku 2012 na našej aplikácii.