Nadácia TESCO

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje vyše 130 obchodov rôznych formátov –  od formátov Extra, cez hypermarkety, supermarkety, expresy aj obchodné domy. Prevádzkuje tiež 2 distribučné centrá v Beckove a v Prešove, 4 obchodné centrá a 17 čerpacích staníc. So svojimi takmer 10 000 zamestnancami je spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. 2. najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku.

Nadácia Tesco

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť „dobrým susedom“ miestnym komunitám. Vyvíja aj aktivity v oblasti dobročinnosti. V roku 2009 bola založená Nadáciu Tesco. Jej kľúčovými projektmi sú grantové konania podporujúce projekty v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako napríklad akcia Beh pre život, ktorá každoročne prináša niekoľko tisíc Eur na výskum a liečbu detských nádorových ochorení.

Kontakt:

Nadácia Tesco
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

e-mail: info@nadaciatesco.sk

Koordinátorka Nadácie Tesco:
Patrícia Sliťáková
E-mail: pslutakov@sk.tesco-europe.com

Web: www.tesco.sk/tesco-v-sr/nadacia-tesco