Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis

Západoslovenská energetika

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) pôsobí na slovenskom trhu od roku 1922 a v súčasnosti je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie.  ZSE Energia, a.s., a Západoslovenská distribučná, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE. ZSE poskytuje zákaznícke služby všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam,  podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Nadačný fond ZSE

Nadačný fond ZSE vznikol v Nadácii Pontis v roku 2004. Rozdeľuje dve percenta z daní spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.. Podporuje najmä sociálne, kultúrne, environmentálne, športové a zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Vyhlasuje otvorené grantové programy, v ktorých môžu žiadatelia súťažiť o podporu a poskytuje dlhodobejšiu viacnásobnú pomoc vybraným strategickým projektom s cieľom dosiahnuť viditeľný pozitívny účinok.

Kontakt

Sídlo:
ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa:
ZSE, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava 1

Web:
www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-zapadoslovenskej-energetiky-1

programový manažér nadačného fondu ZSE v Nadácii Pontis:
Norbert Maur
E-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk

programová koordinátorka nadačného fondu:
Soňa Borovská
E-mail: sona.borovska@nadaciapontis.sk