Centrum pre filantropiu

Našou VÍZIOU je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

 

Kontakty:

Centrum pre filantropiu n.o., Baštová 5,  811 03 Bratislava 

Tel., fax.. +421 2 5464 4682
e-mail: cpf@cpf.sk
web: www.cpf.sk