Predsedníctvo (2015-2017)

Andrea Cocherová – predsedníčka

– správkyňa Nadácie Orange

Tatiana Švrčková – podpredsedníčka

– senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

Barbara Henterová – podpredsedníčka

– vedúca oddelenia sponzoringu a eventov v Slovenskej sporiteľni

 

Výkonný výbor

Zuzana Thullnerová
– výkonná riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.

Pavel Hrica
– programový riaditeľ v Nadácii Pontis

Fedor Blaščák
– tajomník Asociácie firemných nadácií

Revízor Asociácie

Radovan Pala

– partner v advokátskej kancelárii TaylorWessing.