ASFIN

Andrea Cocherová, predsedníčka
andrea.cocherova@orange.sk

Fedor Blaščák, tajomník
fedor.blascak@gmail.com
+421 905 137 257

Nadácia Pontis

Zelinárska 2, Bratislava 821 08

Pavel Hrica, programový riaditeľ

pavel.hrica@nadaciapontis.sk

www.nadaciapontis.sk

Centrum pre filantropiu

Kozia 11, 831 03, Bratislava

Zuzana Thullnerová, výkonná riaditeľka

thullnerova@changenet.sk

www.cpf.sk