ASFIN

Centrum pre filantropiu

Baštová 5, 831 03, Bratislava

Zuzana Thullnerová, výkonná riaditeľka

thullnerova@cpf.sk

www.cpf.sk

 

Nadácia Pontis

Zelinárska 2, Bratislava 821 08

Martina Kolesárová, programová riaditeľka

martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

www.nadaciapontis.sk