Aká suma sa vyzbierala cez asignáciu v roku 2017?

Občania a firmy asignovali v roku 2017 neziskovým organizovaním viac ako   63,4 milióna eur. To je  1,6 milióna eur viac ako za predchádzajúci rok. Z toho právnické osoby platia viac ako 33,1 milióna a fyzické osoby viac ako 30,1 milióna eur.

Rekordná výška asignovaná výška v r. 2017 je očakávaná 11% vyššej asignácie fyzických osôb čekající rok 2016. Právnické osoby asignovali v r. 2017 o 4% menej ako v r. 2016.

O peniaze sa uchádzalo 13 980 neziskových účtov a nadácií, čo je 687 účtov viac ako minulý rok.

Priemer na jednu organizáciu dní viac ako 4 537 eur. Stredná hodnota získaná suma 1 358 eur.

Link na prehľad všetkých prijímateľov zoradený podľa súm od najvyššej si môžete stiahnuť tu.

Medzi najväčšími prijímateľmi asignácie patria už tradičné hasičské nadácie, pričom na vrchole rebríčku sa nachádzajú dlhé sedadlá Nadácia Pontis, Nadácia Kia, či Nadácia SLSP.

Firemné nadácie sú nadácie, ktorých zakladateľmi sú firmy a nie osobné osoby. Často sa vyskytujú výsledky vyhľadávania zakladateľov a ich dominantných prispievateľov v rámci asignácie, ktoré spravuje samotný zakladajúci obchodný podnik, či už ide o Nadáciu Orange alebo Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

Prehľad najväčších prijímateľov účastníkov tu  .

Viac ako 654 miliónov eur na iné verejné účely.

V rokoch 2004 do roku 2010 mala výška asignované prostriedky stúpajúce tendencie.

V roku 2010 nastal z dôvodu finančnej krízy viac ako 11 miliónov eur. Až po uplynutí posledných rokov (2015) výška prerozdelených prostriedkov určených na predchádzajúce obdobie. Odvtedy celkový výnos z asignácie stúpa.

 

 

 

 

 

Zdroj: IFP, Data nájdete tu.

Hlavným dôvodom nárastu od roku 2015 je zvyšujúca sa efektivita výberu daní, ale tiež filantropická spolupráca firiem na asignácii.  V roku 2017 až 6660 právnických osôb asignovalo 2%, čo znamená, že svoju asignáciu doložili vlastným darom. Dary právnických osôb boli vo výške viac ako 19,4 milióna.

Novinkou roku 2017 bola úprava v asignačnom mechanizme, ktorá právnickým osobám umožňovala asignovať v rozpätí od 1 % do 2%, takže aj firmy, ktoré nedávali vlastné dary, mohli asignovať o 0,5% menej , než tomu bolo v roku 2016.

V prípade asignovanej čiastky zo strany fyzických osôb je zreteľné pokračovanie rastu asignovanej sumy, ktoré je spôsobené aj vyšším výnosom z dane z príjmov fyzických osôb čo je spojené s rastom príjmov fyzických osôb.

V januári 2017 neziskové organizácie zároveň po prvý krát dostali z Finančnej správy oznámenia o menách darcov, ktorí v daňovom priznaní súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Zdroj: IFP