Analýzy a prieskumy

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pravidelne pripravuje analýzy a štatistiky dat,  zamerané na rôzne oblasti: použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, informácie o firemných nadáciách, o filantropii a darcovstve.

Z verejne dostupných dát sa snažíme previesť a interpretovať ich do takej podoby aby ich používateľ  mohol lepšie pochopiť, aby informácia bola vnímaná v súvislostiach a bola užitočná. Dôležitou súčasťou analýzy sú grafy pre prehľadné zobrazenie, ako základných vzťahov v dátach, tak aj výsledkov modelovania.

Data získavame:

Analýzy sprístupňujeme v jednotlivých článkoch kde, vždy uvádzame zdroj, zdrojové data, prípadne prelink na konkrétny článok.