Asfin Info

Predsedníčkou Asociácie firemných nadácií bude aj v ďalšom období rokov 2015-2017 Andrea Cocherová z Nadácie Orange, správu Asociácie prebrala po Centre pre filantropiu na nasledujúce dva roky Nadácia Pontis.

Za predsedníčku Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov zvolila Valná hromada v máji 2015 Andreu Cocherovú z Nadácie Orange, podpredsedníčky Asociácie sú Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom a Barbara Henterová z Nadácie SLSP. Nové zloženie predsedníctva platí pre obdobie rokov 2015-2017.

Valná hromada schválila tiež správu o hospodárení za rok 2014 od revízora Asociácie Radovana Palu, partnera v advokátskej kancelárii TaylorWessing.

Asociácia ako aktívny účastník rokovaní s Ministerstvom financií, ktoré v máji 2015 vyústili k podpisu Memoranda o vyšších  štandardoch transparentnosti tretieho sektora a stabilite asignačného mechanizmu, si na najbližšie obdobie kladie za cieľ zaviesť štandardy transparentnosti pre členov Asociácie a  tiež aktívne komunikovať nové nastavenie modelu asignácie pre právnické osoby.

 

memorandum .