( % ) transparentné 2%

Podiel asignácie pre firmy má v roku 2015 klesnúť

Podiel asignácie pre firmy má v roku 2015 klesnúť

Už za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa asignácia z daní právnických osôb zníži. V roku 2016 tak hrozí výpadok príjmov v sektore verejnoprospešných služieb až o 8 miliónov eur.

Hrozí postupný zánik 2% pre firmy

Hrozí postupný zánik 2% pre firmy

V roku 2016 budú môcť firmy zo svojich daní poukázať už len 1,5 percenta, ale iba v prípade, ak ďalšie percento darujú zo svojho zisku. Ak to neurobia, budú môcť z dane venovať už len percento.

Spot o dvoch percentách

Spot o dvoch percentách

Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane.

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Po rokoch dominancie Nadácie SPP sa na prvé miesto dostala Nadácia Pontis, ktorá nie je firemnou nadáciou, ale správcom viacerých firemných nadačných fondov.

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

  Od roku 2011 máme vďaka štrukturovaným dátam z Obchodného vestníka slušný prehľad o distribúcii výnosov z 2% firemnými nadáciami. Pozrime sa na ne bližšie.

Model asignácie 2% pre firmy ostáva v roku 2014 nezmenený

Model asignácie 2% pre firmy ostáva v roku 2014 nezmenený

  V decembri 2013 poslanci NR SR schválili novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne oddialila avizovaný pokles percenta asignácie právnických osôb o ďalší jeden rok. Stalo sa tak už po tretíkrát.

Príbeh dvoch percent

Príbeh dvoch percent

Dohoda neziskového sektora so štátom, ktorá umožňuje firmám z dvoch percent spolumanažovať verejné financie je svetový unikát, zdôrazňuje pre TREND Fedor Blaščák.

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie i ďalšie prejavy nezištného správania ako charita, darcovstvo či dobrovoľníctvo narúšajú podľa Borisa Strečanského “logiku čias, ktoré žijeme – logiku obchodnej výmeny – quid pro quo.”

Výnosy z 2% klesajú

Výnosy z 2% klesajú

Podľa aktuálnych správ z Finančného riaditeľstva dosiahol celkový výnos z asignácie daní v roku 2013  sumu 39 905 000 eur.

TOP 20 príjemcov asignácie – 2012

TOP 20 príjemcov asignácie – 2012

Aj v roku 2012 obsadili najvyššie priečky firemné nadácie.