( δ ) analýzy a štatistika

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

O viac než 52 miliónový balík z asignácie daní fyzických a právnických osôb sa v roku 2014 uchádzalo  11 804 organizácií. Prvé miesto z minulého roku potvrdila Nadácia Pontis, získala viac než 3,3 miliónov €.

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Zoznam TOP príjemcov asignácie 2013

Po rokoch dominancie Nadácie SPP sa na prvé miesto dostala Nadácia Pontis, ktorá nie je firemnou nadáciou, ale správcom viacerých firemných nadačných fondov.

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

  Od roku 2011 máme vďaka štrukturovaným dátam z Obchodného vestníka slušný prehľad o distribúcii výnosov z 2% firemnými nadáciami. Pozrime sa na ne bližšie.

TOP firemné nadácie 2012-2013. Čo o nich vieme?

TOP firemné nadácie 2012-2013. Čo o nich vieme?

Počet firemných nadácii sa za posledných desať rokov strojnásobil, aktuálne ich je na Slovensku viac než 80.

Od charity k biznisu

Od charity k biznisu

Aký je rozdiel medzi stratégiami spoločenskej zodpovednosti firiem a filantropiu? Túto večnú tému analyzuje Pavel Hrica.

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie i ďalšie prejavy nezištného správania ako charita, darcovstvo či dobrovoľníctvo narúšajú podľa Borisa Strečanského “logiku čias, ktoré žijeme – logiku obchodnej výmeny – quid pro quo.”

Ako sa vyvíjala asignácia

Ako sa vyvíjala asignácia

Pozrite si časovú os vývoja a zmien v podmienkach asignácie daní pre FO a PO (1998 – 2013).

TOP firemné nadácie 2011-2012

TOP firemné nadácie 2011-2012

20 najväčších firemných nadácií prerozdelilo v roku 2011 granty v celkovej výške viac než 9 mil. eur.

Register firemných nadácií

Register firemných nadácií

Na Slovensku aktuálne existuje 85 firemných nadácií, 32 z nich pritom nemá ani vlastný web. spracovalo: Centrum pre filantropiu n.o.

Legislatíva 2%

Legislatíva 2%

Zákon o dani z príjmov. § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely