Články

Nový model asignácie pre firmy schválený!

Nový model asignácie pre firmy schválený!

Nový model asignácie pre firmy bol schválený NR SR dňa 22. 9. 2015. Celý daňový zákon spolu so zmenami modelu asignácie získal podporu naprieč politickým spektrom. Platiť bude od 1.1. 2016.

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

TOP prijímatelia asignácie za rok 2014

O viac než 52 miliónový balík z asignácie daní fyzických a právnických osôb sa v roku 2014 uchádzalo  11 804 organizácií. Prvé miesto z minulého roku potvrdila Nadácia Pontis, získala viac než 3,3 miliónov €.

Máme lepší a transparentnejší model asignácie

Máme lepší a transparentnejší model asignácie

Dohoda je výsledkom rokovaní medzi štátom a aktivistami s cieľom vylepšiť model asignácie dane z príjmu právnických osôb, aby motivoval firmy darovať aj vlastné peniaze, a zároveň umožnil podporiť čo najviac verejnoprospešných projektov.

Slovak NGOs reach assignation agreement with FinMin

Slovak NGOs reach assignation agreement with FinMin

Memorandum clears way for more consistent rules on tax donations. The Slovak Spectator reports the story.

Peter Haňdiak o význame Memoranda

Peter Haňdiak o význame Memoranda

“Podarilo sa nám zachovať v prípade právnických osôb asignáciu 2 % dane, za predpokladu, že poskytnú dar vo výške 0,5 %. Pokiaľ takýto dar nedajú, budú môcť asignovať len 1 %.”

Asfin Info

Asfin Info

Predsedníčkou Asociácie firemných nadácií bude aj v ďalšom období rokov 2015-2017 Andrea Cocherová z Nadácie Orange, správu Asociácie prebrala po Centre pre filantropiu na nasledujúce dva roky Nadácia Pontis.

Výnosy z asignácie za rok 2014 stúpli

Výnosy z asignácie za rok 2014 stúpli

Asignácia z daní priniesla  v roku 2014 na verejnoprospešné účely viac ako 52 miliónov eur. Oproti minulému roku (takmer 47 miliónov eur) ide o 10% nárast.

Podiel asignácie pre firmy má v roku 2015 klesnúť

Podiel asignácie pre firmy má v roku 2015 klesnúť

Už za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa asignácia z daní právnických osôb zníži. V roku 2016 tak hrozí výpadok príjmov v sektore verejnoprospešných služieb až o 8 miliónov eur.

Hrozí postupný zánik 2% pre firmy

Hrozí postupný zánik 2% pre firmy

V roku 2016 budú môcť firmy zo svojich daní poukázať už len 1,5 percenta, ale iba v prípade, ak ďalšie percento darujú zo svojho zisku. Ak to neurobia, budú môcť z dane venovať už len percento.

Spot o dvoch percentách

Spot o dvoch percentách

Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane.