TOP prijímatelia asignácie za rok 2018

V roku 2018 sa o 68,3 milióna EUR z asignácie daní fyzických a právnických osôb uchádzalo 14 915 mimovládnych organizácií. V období s výhľadom na rok 2017 bolo zistených 7,7% v objeme prostriedkov a 6,6% v počte prijímajúcich účtov.

Najčastejšie dôvody už existujú roky získaťava Nadácia Pontis. Pontis spravuje viac hasičských fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Mercedes Benz Financial, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Johnson Controls). Nadchádzajúce Pontis prispieva aj iné osoby.

Prvých 20 najúspešnejších orgánov (ktoré sú 0,13% z počtu počítateľných sa organizujú) získajú viac ako 27% z doterajších asignovaných finančných prostriedkov (18,5 milióna EUR).

TOP 20 príjemcov asignácie (v €): 2018

1 Nadácia Pontis                    2 496 845,89 €
2 Nadácia EPH                     1 725 190,69 €
3 Nadácia SPP                    1 492 300,68 €
4 Nadácia Kia Motors Slovakia                    1 423 798,06 €
5 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA                     1 195 844,09 €
6 Nadácia Slovenskej sporiteľne                     1 107 084,02 €
7 Nadácia USSteel Košice                        907 035,72 €
8 Nadácia ADELI                        891 656,34 €
9 Asociácia pomoci postihnutým – APPA                        865 014,70 €
10 PLAMIENOK č                       828 995,79 €
11 Nadácia VÚB                       780 663,99 €
12 ČSOB nadácia                        761 922,48 €
13 Nadácia Tatra Banky                       663 075,02 €
14 POMOCNÍČEK oz                        614 937,28 €
15 Nadácia Centra pre filantropiu                       580 376,90 €
16 Nadácia Orange                        489 053,57 €
17 Nadácia ZSE                       463 040,08 €
18 DOBRÝ ANJEL, nie                       449 861,90 €
19 Nadácia Penta                        431 212,88 €
20 Nadácia MONDI SCP                        380 192,56 €

 

Oproti minulému roku sú v TOP 20 tri nové organizácie: ČSOB nadácia (v roku 2017 je umiestnená na 45 miestach so sumou 141 tisíc eur.), Nadácia Centra pre filantropiu (v roku 2017 je umiestnená na 56 miestach so sumou 99 tisíc eur). a Nadácia ZSE (v roku 2017 je umiestnená na 24 miestach, teda 288 tisíc eur.)

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2% z dane. 16 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich 13 sú hasiace nadácie.

Do rebríčka TOP 20, ktorí dostávajú minulý rok dostanú Nadáciu J&T (v roku 2018, umiestnenú na 22 miestach), Nadáciu ESET (umiestnenú na 23 miestach), Nadáciu Spoločne pre región (umiestnenú na 24 miestach).

Odkaz na sumárne výsledky a hodnotenie príjemcov asignácie hostí tu. Zdroj: www.rozhodni.sk

42% z väčšej sumy, zo všetkých asignovaných prostriedkov, získavania organizácií so sídlom v Bratislave. Pri posudzovaní tejto aktuálnej skutočnosti je možné, že podporované organizácie môžu byť podporované aj v Bratislave.

Priemerná výška príjemej asignácie za rok 2018 bola 4 582 €. Medián, tj stredná hodnota výšky príjemej asignácie za rok 2018 bola 1360 €.

Len 388 (2,6%) získavajú menej ako 70 €, čo znamená, že priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára.

 Viac ako 100 tisíc EUR  v roku 2018  získalo tieto 54 spoločností :

1 Nadácia Pontis 2 496 845,89 €
2 Nadácia EPH 1 725 190,69 €
3 Nadácia SPP 1 492 300,68 €
4 Nadácia Kia Motors Slovakia 1 423 798,06 €
5 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 195 844,09 €
6 Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 107 084,02 €
7 Nadácia USSteel Košice 907 035,72 €
8 Nadácia ADELI 891 656,34 €
9 Asociácia pomoci postihnutým – APPA 865 014,70 €
10 PLAMIENOK č 828 995,79 €
11 Nadácia VÚB 780 663,99 €
12 ČSOB nadácia 761 922,48 €
13 Nadácia Tatra Banky 663 075,02 €
14 POMOCNÍČEK oz 614 937,28 €
15 Nadácia Centra pre filantropiu 580 376,90 €
16 Nadácia Orange 489 053,57 €
17 Nadácia ZSE 463 040,08 €
18 DOBRÝ ANJEL, nie 449 861,90 €
19 Nadácia Penta 431 212,88 €
20 Nadácia MONDI SCP 380 192,56 €
21 Nadácia Allianz 367 022,50 €
22 Nadácia ESET 362 746,08 €
23 Nadácia J&T 354 585,84 €
24 Nadácia Spoločne pre región 336 607,54 €
25 Nadácia PRO FUTURA 311 324,32 €
26 ONÁS 309 079,57 €
27 Liga proti rakovine SR 299 474,01 €
28 ČERVENÝ NOS Klauni 283 541,47 €
29 Aktívny vozík, občianske strany 249 345,90 €
30 Liberta, nie 248 712,49 €
31 Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 247 655,37 €
32 Férová Nadácia 245 662,58 €
33 SANUS, nadácia preventívnej medicíny 245 527,57 €
34 Stredoeurópska nadácia 224 001,74 €
35 Občianske združenie SPECTRA 207 472,23 €
36 Občianske združenie „JA SÁM“ 188 321,70 €
37 SLOBODA ZVIERAT 188 066,10 €
38 Detské centrum MEDVEDÍK 177 830,17 €
39 Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 174 979,36 €
40 Nadácia Pro charitas 165 035,97 €
41 Nadácia Jána Korca 151 011,53 €
42 Nadácia LEKÁR 146 219,13 €
43 Združenie na pomoc detskej onkológie 141 995,45 €
44 Nadácia Detské kardiocentrum 140 902,17 €
45 Asociácia športu PSA Trnava “ASPSA” 138 055,06 €
46 Daruj nádej, občianske združenie 136 310,42 €
47 Združenie klubov – Apollo 136 014,81 €
48 Nadácia pre deti Slovenska 126 341,23 €
49 Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 116 528,60 €
50 Spoločnosť priateľov z detských domovov – Úsmev ako dar 114 542,60 €
51 Občianske združenie DAMI 112 681,09 €
52 Hutnícke združenie Dolný Kubín 111 034,14 €
53 Karpatská nadácia 108 758,47 €
54 Občianske združenie PECKA 100 396,01 €

 

Aj v Top 54 prijímateľovoch právnických formách nadácií väčších (31) zatiaľ iných právnych formách mimovládnych organizácii, iných podielov hasičov nad mierou. Fakt, že nadácie sú najvýznamnejším príjemcom 2% z dane, ktorý poskytuje usudzovanie, že prostriedky z 2% z dane sú ďalej redistribuované v rámci menovej účasti na verejnomprospešnom účelovom pre iné právnické osoby a osoby.