Vizualizácia dát od roku 2011 do 2018

Aplikácia zobrazuje dáta o použití prostriedkov z asignácie 2%. Zdrojom je Obchodný vestník, ktorý od roku 2011 poskytuje štruktúrované dáta v XML formáte.

Poznámka: Časová os na vizualizácii zobrazuje roky zápisu do Vestníka t.j. výkaz poskytnutých darov za ostatný rok (2016→2017; 2017→2018). Aplikácia zobrazuje údaje za jednotlivé roky a tiež kumulatívne za sledované obdobie (od roku 2012 do 2018).

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN vytvoril grafický dizajnér

Juraj Sukop, generuje zrkadlový obraz štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche. Funguje v beta verzii:   http://neon.sk/test/ 

Vizualizáciu dát sme v roku 2018 prihlásili do Národnej ceny za dizajn. Nevyhrali sme, ale dielo vystavovali na sprievodnej výstave, kde si ho všimol novinár z N a napisal: “Obrovské pole dnes otvára práca s dátami. Česť v národnej cene zachraňuje Juraj Sukop a jeho vizualizácia, z ktorej vidno, ako firemné nadácie prerozdeľujú prostriedky na podporu rôznych spoločenských sfér. Zvyšuje sa tak transparentnosť ich toku.”

 

Čítajte viac: https://dennikn.sk/1262847/knihy-a-plagaty-uz-nestacia-slovensky-komunikacny-dizajn-ma-na-viac/