Vizualizácia dát od roku 2011 do 2018

Aplikácia poskytuje údaje o použití prostriedkov z asignácie 2%. Zdrojom je Obchodný vestník, ktorý od roku 2011 umožňuje získať údaje v XML rozsahu.

Poznámka: Časová os na vizualizáciu rokov po prihlásení do vestníka tj správa poskytnutých darov za ostatný rok (2016 → 2017; 2017 → 2018). Aplikácia údajov o údajoch za roky a ďalšie kumulatívne údaje za sledované obdobie (od roku 2012 do 2018).

Špeciálny softvér, ktory na zadanie od ASFIN Vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop  , generuje Zrkadlový obraz Štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou zároveň obmedzením tohto strohého zobrazením JE, ZE Všetky dostupné INFORMÁCIE zhrniem na jednej ploché. Funguje v beta verzii:   http://neon.sk/test/ 

Vizualizácia údajov sme v roku 2018 prihlásili do Národnej ceny za dizajn. Nevyhrali sme, ale dielo vystavovali na sprievodnej výstave, kde si ho prezerol novinár z N a Napísal:

“Obrovské pole dnes otvára prácu s dátami. Československá vláda zachránila  Juraj Sukop  a  jeho vizualizáciu , z ktorej vidno, ako hasičské nadácie prerozdeliť prostriedky na podporu spoločenských sfér. Zvyšuje sa tak transparentnosť ich toku. “

 

Čítajte viac: https://dennikn.sk/1262847/knihy-a-plagaty-uz-nestacia-slovensky-komunikacny-dizajn-ma-na-viac/