( = ) Vizualizácia dát

Popis:
Aplikácia zobrazuje dáta o tom, ako firemné nadácie prerozdeľujú výnosy z asignácie a prispieva tak k zvýšeniu transparentnosti prostredia firemných nadácií.

Od roku 2012 zhromažďuje údaje o každom jednom projekte, ktorý bol podporený niektorou z viac než 40 firemných nadácií.
Zdrojom dát je Obchodný vestník.

 

Screen Shot 2013-05-28 at 0.21.53

 

Inštrukcia:
Aplikácia dokáže triediť a zobrazovať údaje za jednotlivé roky, ale tiež kumulatívne za sledované obdobie (2012-2018).
Časová os na vizualizácii (vľavo hore) zobrazuje roky zápisu do Vestníka (t.j. zápis v roku 2018 → za dar poskytnutý roku 2017; 2017→2016 atď.).
Práca s rozhraním spočíva v odklikávaní aktívnych parametrov, prostredníctvom ktorých dokáže užívateľ triediť údaje podľa rokov, účelov a tiež jednotlivo sledovať všetky dary od jednotlivých firemných nadácií.

Špeciálny softvér, ktorý na zadanie od ASFIN vytvoril grafický dizajnér Juraj Sukop, generuje  zrkadlový obraz štruktúry zákonom požadovaných informácií – výhodou a zároveň obmedzením tohto strohého zobrazenia je, že všetky dostupné informácie zhŕňa na jednej ploche.

http://neon.sk/test/